Club van 50

Club van 502018-09-21T06:58:22+00:00

Maandag 24 september 2018 jaarvergadering Club van 50.

Aanvang: 20.30 in de kantine van Voetbalvereniging Opperdoes

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Financieel verslag
4. Verslag kascommissie + verkiezing kascommissielid
5. Pauze
6. Verkiezing bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar P.Kok
7. Stemming voorstellen. De voorstellen worden op de vergadering bekend gemaakt.
8. Rondvraag
9. Sluiting

De Club van 50 ondersteunt Voetbalvereniging Opperdoes bij aanschaf van materialen. In het verleden zijn al mooie spullen aangeschaft.

De leden van de Club van 50 bepalen tijdens een jaarlijkse vergadering welke spullen zij de vereniging zullen schenken. De inleg bedraagt 50 euro per jaar. Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met Wim Euwen, voorzitter van de Club van 50 (w.euwen@quicknet.nl).

Deze personen vormen momenteel de Club van 50

Volkert-Jan Putting Kees Vijn Cor Stam Bram van Splunter
Corrie en Wim Euwen Gideon Smit Wiljan van Splunter Kees Zwaan
Piet Smak Karin & Simon Zwier Fred Ploeg Jaap en Jolande Dijkman
Aad Ploeg Guust Martijn en Nicole Piet Kok
Piet Wijdenes Jan Meurs Cees Hus De Anonieme Geldschieters
Dirk Zwaan Piet Wilms Piet Smak R. Oostinjen
Johnny Kee Edwin Oppenhuis Tom en Alinda Wander Stam
Johan Brouwer Karl Zwaan Evert Druijf Peter van der Linden
Piet Wijnker Jeroen en Lisanne Mark en Simone Walter Ploeg
Maarten Zwaan Sook en Antonie Peter Meurs Jan Ploeg
Jan Dijkman Dennis Zwier Gerard en Elly Wouda

.