• Bericht van de voorzitter

 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering vorige maand nam voorzitter John van Dijk het woord en zijn tekst plaatsen we bij deze integraal zijn oproep op de website.

  “Enerzijds uit nood geboren, maar ook om slagvaardiger te kunnen zijn in het nemen van beslissingen hebben we voor nu besloten om met de jeugd en de senioren 1 bestuur te gaan vormen. Maar dat betekent niet dat we het nu voor elkaar hebben. We zijn namelijk naarstig op zoek naar verdere versterking.
  Allereerst staat de vacature van secretaris open. Een goede secretaris is voor iedere vereniging onmisbaar en niet in de laatste plaats om dat attente bloemetje te verzorgen voor die ene vrijwilliger. Daarbij is de vereniging het volgens de statuten verplicht een secretaris te hebben aangesteld.

  Maar zoals u wellicht ook weet zal onze zeer gewaardeerde penningmeester aan het eind van het seizoen, na 24 jaar, stoppen met zijn werkzaamheden. Ik heb onlangs met Kees gesproken over de taken en de intensiteit die bij deze belangrijke functie horen en wij zijn tot de conclusie gekomen dat we op zoek moeten gaan naar 2 personen. 2 leden die samen de financiële kant van de vereniging willen beheren en bewaken en in overleg met de rest van het bestuur verder willen bouwen aan de toekomst van vv Opperdoes.

  En dan heb ik het nog niet over de kantinebeheerder en de maandagavond schoonmaakploeg, die na jaren van trouwe dienst hebben aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Allemaal belangrijke taken die uitgevoerd moeten worden om de vereniging draaiende te houden maar die heel moeilijk opnieuw zijn in te vullen.

  Van dit moment wil ik dan ook gebruik maken om mijn zorg uit te spreken over de grote hoeveelheid werkzaamheden die komt te liggen op de rug van een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers. Dit probleem geldt niet alleen voor vv Opperdoes, dat weet ik, maar we hebben er wel mee te maken. Wij hebben uw hulp hard nodig. Ik wil dan ook iedereen oproepen om bij zichzelf te rade te gaan welke bijdrage hij of zij kan leveren om deze mooie club voor de kinderen van nu maar ook voor die van de toekomst, levend te houden.”