• Ledenvergadering: Vrijdag 16 december

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Opperdoes

  Datum:         Vrijdag 16 december 2022
  Aanvang:      20.00 uur, kantine vanaf 19.30 geopend
  Locatie:        Kantine Voetbalvereniging Opperdoes

   

  Voorlopige agenda:

  1. Opening en mededelingen

  2. Notulen ALV seizoen 2021-2022

  3. Ingekomen stukken

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris

  6. Jaarverslag jeugdcommissie

  7a.   Jaarverslag penningmeester

  7b.  Verslag kascommissie

  7c.   Verkiezen kascommissie.
    Aftredend en niet-herkiesbaar: Wim Zwaan

  7d.  Aanpassing contributie

  8. Jaarverslag algemene zaken

  9. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet-herkiesbaar: Wiljan van Splunter
  Aftredend en herkiesbaar: Jan Ploeg
  Kandidaat bestuursleden vanuit het bestuur: -
  Kandidaten dienen zich voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur aan te melden met de steun van tenminste drie leden

  10. Rondvraag

  11. Sluiting