• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 november (incl. verslagen)

 • Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, vrijwilligers en overige belangstellenden.

  Wij willen u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van v.v. Opperdoes die gehouden zal worden op 8 november 2019 om 20.00 uur in de voetbalkantine. 

  Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op deze avond zodat u op de hoogte gebracht kan worden over de gang van zaken binnen de club én natuurlijk de gelegenheid heeft om vragen te stellen aan het bestuur.

  De algemene ledenvergadering is er juist voor onze leden, daarom bij deze de oproep aan al onze leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om de vergadering bij te wonen. U bent van harte welkom!    

  Mocht u verhinderd zijn, zouden wij het op prijs stellen een afbericht te ontvangen op onderstaand emailadres/ danwel telefoonummer vóór donderdag 07 november met naam en toenaam.

  Namens het bestuur

  Peter Gutter
  Email: p.gutter@spliethoff.com
  Tel: 06 1583 4167

  Vergaderstukken:

  Jaarverslag Algemene zaken
  Jaarverslag Jeugdzaken
  Jaarverslag Wedstrijdsecretaris