• Werkzaamheden Medemblikkerweg

 • Op maandag 1 maart 2021 is WaakSaam gestart met werkzaamheden aan de Medemblikkerweg/N240. Het gaat om het deel tussen de Flevoweg en het Wagenpad. We vernieuwen in opdracht van de provincie Noord-Holland het asfalt van de rijbaan en het fietspad. De kruisingen worden opnieuw ingericht en er komt verlichting, duidelijke markering en bebording. Van 29 maart tot en met 9 juli is de Medemblikkerweg afgesloten voor het verkeer.

  Voorbereidende werkzaamheden
  Van 1 maart tot 29 maart blijft de Medemblikkerweg/N240 open voor het verkeer tijdens de voorbereidende werkzaamheden. Er kan enige hinder zijn als wij aan de kruispunten werken en het verkeer om en om over 1 rijstrook langs het werk geleid.

  Kruispunten
  Van 29 maart tot 6 april werken wij aan de kruispunten Flevoweg/N240, Westermiddenmeerweg/N240 en Oostermiddenmeerweg/N240. De Medemblikkerweg is tussen de Flevoweg en de Oostermiddenmeerweg afgesloten voor het verkeer. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute via de A7 en de N239; fietsers rijden via de Medemblikkersluisweg, de Flevoweg en de Hoornseweg. Klik hier voor de omleidingsroutes.

  Vernieuwen asfalt en grasbetontegels
  Van 6 april tot en met 9 juli vernieuwen we het asfalt van de rijbaan en het fietspad. Daarna komen langs de rijbaan grasbetontegels. Dit verbetert de veiligheid, want bestuurders die met de wielen in de berm komen, kunnen hun auto veilig terug de weg op rijden via de tegels.
  De kruispunten Flevoweg/N240, Westermiddenmeerweg/N240 en Oostermiddenmeerweg/N240 zijn in deze periode open voor het verkeer. Klik hier voor de omleidingsroutes.

  Bereikbaarheid aanwonenden en bedrijven
  De bedrijven aan de Medemblikkerweg blijven bereikbaar. Wij hebben maatwerkafspraken gemaakt met bedrijven in het werkgebied. Alleen bestemmingsverkeer (aanwonenden) en spoedritten van nood- en hulpdiensten worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

  Medemblikkerweg blijft na werktijd afgesloten
  Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur.
  Voor de veiligheid blijft de Medemblikkerweg/N240 na werktijd (in de avond, nacht en in het weekend) afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer/aanwonenden kunnen stapvoets langs de werkzaamheden rijden.

  Heeft u vragen over dit bericht?

  Bel gratis met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200600 of stuur een email naar servicepunt@noord-holland.nl

  WaakSaam

  WaakSaam voert tot juni 2025 het beheer en onderhoud van provinciale vaarwegen, wegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.